۷ مطلب با موضوع «دینی و مذهبی :: چهارده معصوم :: امام حسین(ع)» ثبت شده است

درباره پایگاه

پایگاه سایبری :: شیعه خانه ::

سلام قولا من رب رحیم

مبادا بدوزی نگاه دلت را به جمعی که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدا گرفته

و پایان این بیقراری بهشت است ، بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری .

:: یا حسین بن علی ادرکنا ::